martes, 26 de agosto de 2008

NIGAL


"O nacionalismo é a doutrina ou filosofía política que propugna como valores fundamentais o benestar, a preservación dos rasgos identitarios, a independencia en todas as ordes e a gloria e lealdade á nazón propia"


O nacionalismo galego actual foi absorvido polos extremos ideolóxicos, máis os que simplemente somos nacionalistas non topamos un oco, N.I.Galiza nace para os que amamos Galiza sen ter outra ideoloxía política máis que a total independencia dos estados que nos teñen a nosa terra ocupada.

Defendemos a identidade de Galiza, todo o que a fai diferenciarse dos demáis pobos, tamén nos preocupa a imposición de tradicións, lingua e demáis perigos para a nosa identidade como nazón.